Inquiry

88-6, Oya, Minuma-ku Saitama-shi, Saitama, 337-0014, Japan

AM 9:00 - PM 18:00

Email: info@J-bonsai.com

Phone: +81 48 796 0903